Skip to content

Kia kore koe e ngaro taku reo rangatira

May you never be lost to me my noble language

Te Ataarangi has been a major force in the language revitalisation movement in Aotearoa for the last 44 years. Developed by Kāterina Te Heikōkō Mataira and Ngoingoi Pewhairangi, Te Ataarangi has supported thousands of people to speak Māori in homes and communities.

Kaitautoko

Our Supporters

Follow Us

Kia kōrero Māori te motu whānui

Back To Top