skip to Main Content

Miriamai Barbour

Trustee (Tarahiti): Waikato, Te Whānau-ā-Apanui Rohe: Te Ataarangi ki Te Waiariki

Hine McLetchie

Trustee (Tarahiti): Hokianga-nui-a-Kupe Rohe: Te Ataarangi ki Te Tauihu-o-Te-Waka-a-Māui

Okeroa Waitai

Trustee (Tarahiti): Ngāti Rora, Waikato, Maniapoto, Tainui waka Rohe: Te Ataarangi ki Roto o Tainui

Rukuwai Daniel

Trustee (Tarahiti): Te Waiariki Rohe: Te Ataarangi ki Te Waiariki

Shane Graham

Trustee (Tarahiti): Te Tauihu o Te Waka-a-Māui Rohe: Te Ataarangi ki Te Tauihu-o-Te-Waka-Māui

Phillecity Ngarangione

Vice Chairperson (Heamana Tuarua): Te Tai Rāwhiti Rohe: Te Ataarangi ki Te Wairoa, Te Ataarangi ki Te Tai Rāwhiti

Anaru Rieper

Chairperson (Heamana): Ko Te Aupouri, Ngāti Kuri, Ngāti Hāua, Te Āti Haunui-a-Paparangi Rohe: Te Ataarangi ki Te Tai Tokerau, Muriwhenua

Back To Top